Jeśli planujesz spędzić wczasy w Bułgarii, wcześniej warto nieco poznać ten kraj. Malownicze tereny to nie wszystko! Lokalna kultura jest niezwykle interesująca – a zalicza się do niej m.in. bułgarski język.

Kilka ciekawostek o języku bułgarskim

Język bułgarski jest tu mianowicie językiem urzędowym. Słysząc go, może nam się skojarzyć z podobnie brzmiącymi językami jak rosyjski czy ukraiński, ale to odrębny język. Podobny jest wprawdzie alfabet, bo oba narody wzajemnie się nie rozumieją. Bułgarzy, podobnie jak Rosjanie, używają cyrylicy – nieco jednak zmodyfikowanej, bo liczącej 30 liter. Zarówno w piśmie, jak w wymowie czy gramatyce bułgarski może być podobny do języków z grupy słowiańskich.

Sam należy do grupy języków południowosłowiańskich. Co ciekawe, jest jedynym językiem słowiańskim, w którym nie występują przypadki. Należy mianowicie do języków analitycznych, co oznacza, że nie stosuje się w nim końcówek do rzeczowników, przymiotników oraz liczebników.

Jednak to, co wyróżnia języki tego typu, to duża liczba czasów – w bułgarskim mamy ich aż 9, w tym jeden teraźniejszy i po cztery przyszłe oraz przeszłe. Warto przyswoić sobie kilka słów i zwrotów, a także przypomnieć cyrylicę, gdyż łatwo można porozumieć się mieszanką polsko-rosyjsko-bułgarską, oczywiście w podstawowych kwestiach. W ten sposób łatwo pokonamy nie tylko barierę językową, ale i kulturową – Bułgarzy dużo życzliwiej na nas spojrzą, jeśli spróbujemy porozumiewać się w ich języku zamiast po angielsku.
(KK)